Screen Shot 2022-03-16 at 2_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Senior Data Scientist, REDA

Safia Chettih